Starters en finishers De Zestig van Texel 2009

De 10e editie van De Zestig van Texel telde 703 deelnemers, namelijk 325 ultralopers en 378 estafettelopers. Het startveld van de ultralopers bestond uit 245 NL-mannen en 32 NL-vrouwen, en 40 mannen en 8 vrouwen uit onze buurlanden.

120 km

De 9e editie van De 120 van Texel telde 25 starters, 2 vrouwen en 23 mannen. Maar liefst 20 van die 25 lopers (m/v) zouden de eindstreep halen, waarvan 18 binnen de 13 uur en 2 er net boven. Drie lopers, Rut Zoutman, Math Roberts en Marco Stijnman, stopten na 60 km bij het keerpunt bij de veerhaven, Edward de Ruiter stopte na zo’n 80 km en Adrie van Dijk na 95 km.

Van de finishers zijn er een aantal om verschillende redenen opmerkelijk:

 • Jan-Albert Lantink die er geen bezwaar tegen had dat we hem in de aanloop als de grote favoriet bestempelden en die, na een gedegen voorbereiding en onder begeleiding van zijn eigen fietser Pieter Berlijn plus kopfietser Herman Euverman, namens de organisatie, het karwei conscientieus klaarde en na afloop een Texel-promotie uitte in de RTL uitzending, die niet alleen bij onze plaatselijke VVV-directeur en lid van AV Texel, Wouter de Waal in de smaak viel;
 • Henk Harenberg die, eveneens na een gedegen voorbereiding en onder begeleiding van Simon Pols, bij zijn 3e deelname aan de 120 km nu wel binnen de tijd wist te finishen.
 • Luc de Jaeger-Braet die met zijn 120 een ‘grand slam’ volbracht, met dank aan Carel Schrama: in een jaar tijd finishen op de JKM 100 EM, de Spartathlon en vervolgens de 120 van Texel.
 • Ernst Daniel die een week na de 120 van Texel ook de 250 km lange Sakura Michi in Japan wist te volbrengen.
 • Mik Borsten, die dan wel geen echte 100 km tijd heeft staan, alleen een 8.57.20 op de loopband uit 2006, maar ondertussen op 13 april al wel zijn 5e 120 van Texel volbracht. Ubel Dijk deed dat bij de vorige editie van 2007 – zij het dat Ubel’s 5e keer toen net buiten de 13 uur was. Daarmee is Mik Borsten nu waarschijnlijk koploper van de ultralopers met de meeste Texel-wedstrijdkilometers: 720 km in totaal.

Overschrijdingen tijdslimieten De Zestig van Texel

Afstand 120 km
Tijdslimiet jaren uren 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997
< 12:00 10 10 11 5 7 5 5
12:00 uur 1995 12-12,5 uur 4 3 4 0 6 0 2
12:30 uur 1997-2003 12,5 – 13 uur 4 2 3 3 1 2 0
13:00 uur 2005-2009 > 13 uur 2 6 2 1 3 0 0
gestopt 5 5 1 7 2 10 7
totaal gestart 25 26 21 16 19 17 14
gefinisht < 13 uur 72.0% 57.7% 85.7% 50.0% 73.7% 41.2% 50.0%
Afstand 60 km
< 6,5 uur 190 167 179 133 61 129 78
6:30 uur 1997-2003 6,5 – 7 uur 52 34 35 20 6 5 6
7:00 uur 2005-2009 > 7 uur 13 8 4 16 4 1 0
gestopt 45 27 15 46 11 19 11
totaal gestart 300 236 233 215 82 154 95
gefinisht < 7 uur 80.7% 85.2% 91.8% 71.2% 81.7% 87.0% 88.4%

 

60 km

De 10e editie van de 60 km van De Zestig van Texel telde precies 300 starters. Daarvan wisten er 242 binnen de 7 uur te finishen en nog eens 13 kwamen na de officiele sluitingstijd over de chipmat. In totaal 45 lopers (m/v) op de 60 km zijn vroeger of later ergens gestopt. Dat doet denken aan het hoge aantal uitvallers van 2003, toen het zeer warm was en maar liefst 46 lopers moesten stoppen. Maar 71% wist toen de finish binnen de 7 uur te halen. In 2003 gold zelfs nog een tijdslimiet van 6,5 uur, maar de overschrijders daarvan werden toen nog wel in de uitslag opgenomen. Vanaf 2005 werd de tijdslimiet verruimd naar 7 uur, maar veel strikter gehanteerd: vanaf toen werden de finishers die over tijd binnen kwamen, niet meer in de uitslag met hun exacte eindtijd opgenomen.

 

Zo warm als in 2003 was het in 2009 niet. Een deel van het relatieve hoge uitvalpercentage dit jaar is te wijten aan het schrappen van de 28 (en de 32 km) afstand. Een aantal lopers hadden ingeschreven voor de 60 km maar wisten bij voorbaat dat ze bij 28 km gingen stoppen. De aantallen doorkomsten van start t/m finish waren bij de 60 km lopers: 300 start NIOZ – 299 Turfveld – 296 Slufter – 269 Prins Hendrik – 255 finish Stayokay. Daaruit blijkt dat er 27 lopers stopten na het tweede doorkomstpunt bij De Slufter en maar 14 stopten er nog pal na of verderop bij het 3e doorkomstpunt bij Prins Hendrik.

 

Van de drie deelnemers die nu alle tien edities hebben meegemaakt, maakte Jaap Vis weer de blits door op de 60 km uitstekend te finishen in 4.50.16 met een hele toepasselijke 10e plaats! Jaap heeft nu de unieke score van 10 starts en 10 finishes op de 60 km. Zie voor een eerder overzicht van zijn Texel-prestaties:

Jochen Girulat (M60) uit Bochum doet meestal de 28 km maar zette zijn eigen 10e deelname luister bij door nu voor de 2e keer in zijn loopbaan de hele 60 km te volbrengen in een tijd van 6.18.52 . Letteke Broekman was bij haar 10e deelname ook van plan om weer eens de hele 60 te doen maar moest na de helft helaas de strijd staken.

 

Van de ultra-debutanten hebben we nog geen aparte analyse gemaakt welk percentage de finish heeft weten te bereiken. Uit lokaal oogpunt was de goede finish van Rob Teisman (5.22.42) heel bijzonder, waarmee de hechte band tussen organisatie en hoofdsponsor nog eens speciale nadruk kreeg. Landelijk gezien was natuurlijk de 1e plaats van Inge Tijsmans (5.30.07) het meest opmerkelijk.

Loopgroep Hoorn scoorde niet alleen met Inge goed want met Lex de Boer als eerste M60 en met het mannenteam op de 2e plaats bij de estafette, was de stemming bij die atletiekvereniging bepaald uitstekend. Binnen een andere trouwe deelnemersgroep, AV Veluwe, zaten ook de nodige hoogtepunten: Annette Voets was na langdurige blessure-ellende zeer content met haar 2e plaats en Ronald Brouwer debuteerde op de 60 km – na meerdere keren aan de 28 km en de estafette te hebben deelgenomen – en werd met een tijd binnen de 6 uur door veel opgetogen clubgenoten binnengehaald.

 

Een aantal statische analyses staan de komende weken nog op het programma: een vergelijking van de eerste 25 lopers bij de mannen na 15 en na 60 km,analoog aan 2007 en een overzicht van de snelste lopers per etappe bij zowel de mannen als de vrouwen van zowel de estafette als de ultra. Dat laatste overzicht is een vast onderdeel van de statistische pagina in het papieren uitslagenblad. Dat blad gaat er wel weer komen, al doe ik, wijs geworden door de ervaringen bij de vorige edities, nog geen uitspraak over de datum waarop u dat in de brievenbus kunt verwachten.

 

De eerste evaluatie van de 10e editie is door de organisatie op 12 mei a.s. gepland. Al was dit in vele ogen ‘de beste edtie ooit’, we hebben zelf de nodige kanttekeningen en ook van meerdere deelnemers punten ter verbetering aangereikt gekregen. Schroom dus niet als u ons nog wat wilt toesturen om in die evaluatievergaderingen te behandelen.

 

Martien Baars

Splits snelste lopers 60 km

Splittijden 60 km bij De Zestig van Texel / Split times Around Texel 
(bijna halverwege bij de Slufter na 28 km / over first 28K – second 32K)
  looptijd looptijd split finishtijd
  28 km 32 km minuten  
Mannen        
2015 2015      
Iwan Kamminga 1.55 2.04 9 3.59.29
Pascal van Norden 1.55 2.05 10 4.00.23
Huub van Noorden 1.54 2.07 13 4.00.57
2013        
Pieter Vermeesch (B) 1.58 2.05 7 4.03.02
Pieter Mans 1.59 2.10 11 4.09.22
Pascal van Norden 1.59 2.11 12 4.10.17
2011        
Luc Krotwaar 2.01 2.13 12 4.14.08
Pascal van Norden 2.02 2.14 12 4.16.33
Olivier Jacques (F) 2.02 2.16 14 4.18.27
2009        
Marc Papanikitas (B) 1.55 2.15 20 4.09.54
Thomas Miedema 1.55 2.23 28 4.18.17
Jan van der Marel 1.59 2.20 21 4.19.19
2007        
Jan van der Marel 1,55 2,15 20 4.09.49
Jaap Vis 2,10 2,23 13 4.33.06
Elbert Voogt 2,10 2,27 17 4.36.58
2005        
Marc Papanikitas (B) 1,52 2,07 15 3.59.17
Veron Lust 1,53 2,08 15 4.01.24
Philip Verdonck (B) 1,57 2,14 17 4.11.24
2003        
Veron Lust 1,55 2,17 22 4.12.32
Bernhard Schlegel (D) 2,00 2,19 19 4.18.44
Jan Suijkerbuijk 2,00 2,31 31 4.31.09
2001        
Veron Lust 1,56 2,15 19 4.10.46
Edward de Ruiter 1,56 2,15 19 4.11.06
Rut Zoutman 2,05 2,22 17 4.27.07
1999        
Jan Vandendriessche (B) 1,50 2,07 17 3.57.35
Veron Lust 1,50 2,16 26 4.05.47
Jan van Dijken 1,59 2,20 21 4.19.21
1997        
Edward de Ruiter 1,49 2,18 29 4.07.24
Rut Zoutman 1,56 2,20 24 4.15.40
Jan van Dijken 1,56 2,22 26 4.17.37
1995        
Gerrit van Rotterdam 1,50 2,07 17 3.57.16
Aad Butter 1,50 2,08 18 3.58.32
Thomas Lang (D) 1,50 2,17 27 4.06.51
1993        
Aad Butter 1,50 2,11 21 4.01.14
Johan Huijgens 1,51 2,17 26 4.08.14
Karsten Sörensen (D) 1,51 2,19 28 4.09.39
1991        
Aad Butter 1,47 2,15 28 4.01.41
Wim Akkermans 1,47 2,16 29 4.02.52
Ron Teunisse 1,55 2,25 30 4.19.47
         
Vrouwen        
2015        
Irene Kinnegim 2.09 2.33 24 4.42.14
Marjan Oostinga 2.19 2.42 23 5.01.27
Arenda Scherpenkate 2.22 2.47 22 5.12.05
2013        
Carola Schot 2.23 2.46 23 5.08.57
Anita Joziasse 2.34 2.40 6 5.14.37
Marjolein Bil 2.29 2.46 17 5.14.50
2011        
Chantal van der Geest 2.37 2.56 19 5.33.39
Marjolein Bil 2.41 3.03 22 5.44.40
Hermina van Dijk 2.45 3.10 25 5.55.36
2009        
Inge Tijsmans 2.33 2.57 24 5.30.02
Annette Voets 2.27 3.05 38 5.32.42
Gabriele Grohmann (D) 2.43 2.59 16 5.42.30
2007        
Annette Voets 2,24 2,43 19 5.07.10
Majet Spoelder 2,30 2,43 13 5.13.13
Janet de Jonge 2,40 2,54 14 5.33.52
2005        
Inez Jacquemart (B) 2,19 2,50 31 5.09.02
Majet Spoelder 2,29 3,01 32 5.30.22
Gerry Visser 2,35 3,01 26 5.36.04
2003        
Inez Jacquemart (B) 2,20 2,47 27 5.07.01
Joke Keuning 2,26 2,58 32 5.24.34
Ida Verduin-Boone 2,37 2,54 17 5.31.42
2001        
Prisca Vis 2,29 3,08 39 5.37.35
Irene van Wijk 2,44 3,06 22 5.50.17
Letteke Broekman 2,46 3,30 44 6.16.08
1999        
Linda Valent 2,43 3,03 20 5.46.31
Marga Lesterhuis 2,40 3,18 38 5.57.43
Lies Heijnen 2,43 3,17 34 5.59.37
1997        
Birgit Lennartz (D) 2,00 2,36 36 4.35.57
Plonie Scheringa 2,12 2,54 42 5.06.13
Ria Buiten 2,20 3,03 43 5.23.06
1995        
Bettina Reimers (D) 2,27 3,00 33 5.26.53
Ria Buiten 2,24 3,04 40 5.28.29
Letteke Broekman 2,35 3,19 44 5.54.20
1993        
Letteke Broekman 2,24 3,05 41 5.28.59
Regina Soenen (B) 2,44 3,28 44 6.11.55
         
1991        
Letteke Broekman 2,09 2,48 39 4.57.35
Karin Schaaf (D) 2,15 3,03 48 5.18.31

Hoe zwaar is De Zestig?

Oscar van Rijswijk karakteriseerde de tweejaarlijkse ultraloop rond Texel ooit als ‘de langste Nederlandse cross’. En hoewel dat wat overdreven is, geeft het wel aan dat de deelnemer op Texel niet moet rekenen op een eindtijd die hij bij een vlakke ronde van 60 km zou halen.
Bij de Marathon & Ultra Cup kregen in het verleden de finishers een punten-bonus op zware parcoursen, zoals de 50 van Kluisbergen. Een parcours werd als zwaar gerekend als de gemiddelde eindtijden zo’n 20% of meer boven de eindtijden op vlakke parcoursen van vergelijkbare lengte lagen. Maar de trails in Vlaanderen en de Ardennen zijn van een andere moeilijkheids-orde als de Nederlandse landschapslopen en De Zestig van Texel werd terecht door de Belgen niet tot die zware parcoursen gerekend.

Jan Vandendriessche, die op grond van een lange en imposante loopcarrière als een expert in dit soort vergelijkingen werd geraadpleegd, beoordeelde het parcours van Texel niet als merkbaar “zwaar”. En hij kon het weten, op grond van een drietal deelnames op het eiland met een 8e plaats in 1993 in 4.17.45, een 4e plaats in 1995 in 4.09.20, en als winnaar van de editie van 1999 in 3.57.35. Op het eerste gezicht geeft dit rijtje aan dat enige ervaring met het parcours nuttig kan zijn om goed op Texel te presteren. Maar de werkelijkheid is dat Jan VDD tussen 1995 en 1999 heel anders is gaan trainen om meer uit zichzelf te halen. Overigens kwam hij al wel een paar dagen eerder naar Texel om in gesprek met het parcours te komen.

Dus geen 20% maar hoeveel zwaarder is Texel dan wel vergeleken met een vlak parcours?

Inmiddels is er mooi vergelijkingsmateriaal sinds recent de eindtijden van de beste Nederlanders in de uitslagen van de 20 edities van de Schipholloop (Ronde om de Haarlemmermeer) beschikbaar zijn gekomen. Die analyse is onlangs als laatste deel van de serie artikelen over de ultraklassieker rond de Haarlemmermeer hier op UltraNed verschenen: zie artikel op ultraned

In Tabel 1 hieronder zijn de eindtijden van de beste Nederlanders gegroepeerd per 4 jaar, dus steeds werden 2 Texel edities gemiddeld. De lopers van de eerste 4 edities waren duidelijk sneller dan de lopers van de laatste 4 edities. De trend dat de goede loper in de oudere edities iets beter was dan de goede loper in recente jaren, zagen we eerder bij de Schipholloop (zie de link hierboven). Daar ging het om de tachtiger jaren versus de negentiger jaren, en bij Texel gaat het om de negentiger jaren versus de jaren 1999 t/m 2005. De meest eenvoudige achtergrond van dit verschijnsel werd verwoord door Bram van der Bijl: “De verklaring is simpel. Er wordt tegenwoordig langzamer gelopen dan vroeger.”

Los van die mogelijke trend in de tijd dat er tegenwoordig wat minder hard gelopen wordt door Nederlanders, zijn in Tabel 2 alle edities van de Schipholloop gemiddeld, waarbij het opvalt dat de gemiddelde eindtijden van de periode 1990 t/m 1993 gelijk zijn aan de langjarige gemiddelden. Vervolgens werd de gemiddelden over 20 jaar van eindtijden op de 61 km teruggerekend naar eindtijden op de 60 km. De 60km-Texel-gemiddelden (uit Tabel 1) met 4.05 – 4.15 – 4.33 bleken aanzienlijker langzamer dan het vergelijkbare rijtje van de 60km-Schipholloop-gemiddelden van 3:48 – 3:53 – 4:06


 Tabel 1. Eindtijden beste Nederlanders in De Zestig van Texel

1991+1993 1995+1997 1999+2001 2003+2005 Texel
snelste langzame gemiddeld
Nederlanders Nederlanders (n=8)

gemiddeld beste NL 4.01 4.02 4.08 4.07 4.05

gemiddeld beste 3 NL 4.08 4.08 4.17 4.26 4.15

gemiddeld beste 10 NL 4.22 4.24 4.38 4.47 4.33

Tabel 2. Eindtijden beste Nederlanders in de Ronde om de Haarlemmermeer

1990-1993 1994-1997 61 km 60 km Texel
langzame gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Nederlanders (n=20) (n=8)

gemiddeld beste NL 3.52 4.01 3.52 3.48 plus 7.2%

gemiddeld beste 3 NL 3.57 4.08 3.57 3.53 plus 9.4%

gemiddeld beste 10 NL 4.11 4.22 4.10 4.06 plus 10.8%

Samenvattende conclusie: Een vergelijking van de 10 beste Nederlanders in de twintig edities van de Ronde van de Haarlemmermeer (de Schipholloop) over 1978 t/m 1997 met de beste 10 in de acht edities van De Zestig van Texel 1991 t/m 2005 levert op dat Texel ongeveer 10% zwaarder is dan een 60 km ultraloop over een vlak parcours

Wat in dit overzicht niet mag ontbreken, is een verwijzing naar de veranderende leeftijdsopbouw van de deelnemers op de 60 km van Texel. Soortgelijke analyses ontbreken voor de Schipholloop of de RUN, maar ook daar werd en wordt een algemene verschuiving van senioren naar masters gezien. Voor Texel geef ik hier het laatste overzichtje van 2005, met Nederlanders en buitenlanders door elkaar heen. (zie zie artikel op ultraned) De aanmeldingen voor de editie van 2007 geven geen veranderingen in dit beeld, gemiddeld is de huidige ultraloper rond de 47 jaar (zie het nieuwe tellertje met onderverdeling van de inschrijving)

Tabel 3. De Zestig van Texel: gemiddelde leeftijden van de eerste 3 en 10 mannen op de 60 km, en van alle ultralopers (m/v, 60 en 120 km)

Editie — eerste 3 — eerste 10 — alle ultralopers

2005 ——- 39.7 ——- 39.7 ——- 47
2003 ——- 40.0 ——- 45.3 ——- 46
2001 ——- 38.3 ——- 40.8 ——- 45
1999 ——- 36.7 ——- 40.2 ——- 42
1997 ——- 34.3 ——- 39.9 ——- 42
1995 ——- 30.7 ——- 36.5 ——- 43
1993 ——- 31.3 ——- 33.9 ——- 40
1991 ——- 33.7 ——- 37.6 ——- 39

Speciaal voor de ultradebutanten op Texel is Tabel 4 gemaakt. Vanuit de marathon-eindtijd wordt een realistische eindtijd op Texel voorspeld. Simpele aannames zijn daarbij gehanteerd: voor een vlakke ultraloop van 60 km is de eindtijd gebaseerd op een snelheid die ongeveer 10% lager ligt dan op de marathon, en dan voor de Zestig van Texel is de gerealiseerde snelheid nog eens 10% lager. Bij marathon-loopsnelheden van 13 t/m 10 km/uur is overal standaard een half uur extra voor Texel gerekend vergeleken met een vlakke 60 km.

Tabel 4. Richttijden voor De Zestig van Texel op grond van eindtijden op normaal parcours

 

vlakke marathon     vlakke 60 km      Texel 60 km       
             (+ circa 10%)      (+ circa 10%)    

2.20 (ca 18 km/u) 3.38 (16.5 km/u) 4.00
2.25 (17.5 km/u) 3.45 (16 km/u) 4.07
2.35 (16.5 km/u) 4.00 (15 km/u) 4.24
2.55 (14.5 km/u) 4.30 (13.3 km/u) 4.57
3.15 (13 km/u) 5.00 (12 km/u) 5.30
3.30 (12 km/u) 5.30 (10.9 km/u) 6.00
3.50 (11 km/u) 6.00 (10 km/u) 6.30
4.15* (10 km/u) 6.30 (9.2 km/u) 7.00

*) Mensen die langzamer zijn dan 4.15 op de marathon, lopen gerede kans om op Texel door de bezemwagen ingehaald te worden. Als ze op eigen risico doorlopen en buiten de limiet van 7 uur finishen, worden ze sinds 2005 niet meer met een eindtijd in de uitslag opgenomen.

De boodschap uit de Tabel 4 is heel duidelijk: reken je niet te snel voor Texel, want als men op een te simpel schema weggaat dan valt de eindtijd op Texel bijna altijd tegen! Daar komt bij dat de ‘rottigheid’ van Texel vooral in de eerste 30 km zit , zoals ook in ‘Het zand van Texel’ is beschreven hier op UltraNed op 26 februari 2005

Dus men kan het beste heel behoudend starten en zich dan na driekwart, als men zich nog goed voelt en de overige omstandigheden ook redelijk zijn, pas op een mooie finishtijd gaan richten.

Als voorbeeld een naieve debutant die op Texel voor het eerst voorbij de marathon gaat lopen. Voor die marathon heeft hij of zij een keurige eindtijd van 3.30 staan. Nu is de planning om voor Texel nog wat meer te trainen dus is er de verwachting dat men de snelheid van 12 km/u van de marathon kan vasthouden. Men hoopt dan dat men mag extrapoleren volgens het eenvoudige rekensommetje: 60 km gedeeld door 12 = 5 uur. In werkelijkheid houdt hij of zij die 12 km/u niet vol over 60 km, dus het wordt 5.30 als het parcours vlak zou zijn. En reken er dan voor Texel nog maar een half uur bij, dus eindtijd 6.00.

Misschien is die Tabel 4 hierboven wat aan de pessimistische kant (en voor ervaren ultralopers zeker overdreven), maar de organisatie ziet liever opgetogen dan uitgebluste ultradebutanten aan de finish. Het maakt psychologisch groot verschil of de loper de hele 60 km tegen zijn eigen schema loopt te knokken en zwaar moet inleveren vergeleken met een loper die van de prachtige route geniet en dan ook nog in 5.45 finisht in plaats van de 6.00 uit bovenstaande tabel. De voldoening is dan toch heel wat groter.

Martien Baars

 

Statistiek 2007

Â

Wie waren de snelsten bij De Zestig van Texel 9 april 2007?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snelste lopers 1e etappe (14.7 km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutz Lohse

 

42

MIOZ, Den Burg

 

estafette

 

0:57:14

Marc Papanikitas

 

39

Mortsel (B)

 

60 km

 

0:57:41

Jan van der Marel

 

39

Aarlanderveen

 

60 km

 

0:59:40

Tonnie Stouten

 

41

AV Veluwe I, Apeldoorn

 

estafette

 

0:59:41

Bart van Zelst

 

32

Holten

 

28 km

 

1:00:19

Wout Duyndam

 

52

AV Rijnsoever, Katwijk

 

estafette

 

1:01:19

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid van Lubek

 

35

Jong en oud, Bussum

 

estafette (gemengd)

1:06:11

Lia Wijnberger

 

37

AV Phoenix, Utrecht

 

estafette

 

1:06:15

Ulrike Weirich

 

38

Coby’s trots 2, Texel

 

estafette

 

1:10:42

Margot van der Ven

 

40

Coby’s trots 1, Texel

 

estafette

 

1:11:14

 

 

 

 

 

 

 

 

Snelste lopers 2e etappe (13.4 km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Grashuis

 

37

AV Veluwe, Apeldoorn

 

estafette

 

0:51:30

Marc Papanikitas

 

39

Mortsel (B)

 

60 km

 

0:54:25

Jan van der Marel

 

39

Aarlanderveen

 

60 km

 

0:55:38

Patrick Swinkels

 

26

De Hoornse Broeders

 

estafette

 

0:55:55

Gerard Gerritse

 

53

Daventria, Deventer

 

estafette

 

0:56:10

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra de Vries

 

42

Loopgroep Hoorn 1

 

estafette

 

1:00:02

Judith Anema

 

40

Stichts Langlauf Team, Voorthuizen

 

estafette

 

1:06:08

Natasha van der Vis

 

36

HSS Hireshops, Texel

 

estafette (gemengd)

1:06:32

Ada van der Meulen

 

43

AV Rijnsoever, Katwijk

 

estafette

 

1:07:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Snelste lopers 3e etappe (16.8 km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans van Driel

 

47

AV Veluwe I, Apeldoorn

 

estafette

 

1:03:25

Jelle van der Poel

 

36

AV Phoenix, Utrecht

 

estafette

 

1:04:18

Arjan Hofs

 

35

Stichts Langlauf Team, Maarssen

 

estafette

 

1:04:29

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolein Secreve

 

29

AV Phoenix, Utrecht

 

estafette

 

1:06:11

Denise Baas

 

36

Loopgroep Hoorn 2

 

estafette

 

1:15:43

Mirjam Ruijter

 

35

Loopgroep Hoorn 1

 

estafette

 

1:16:40

 

 

 

 

 

 

 

 

Snelste lopers 4e etappe(15.1 km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Derksen

 

36

AV Veluwe I, Apeldoorn

 

estafette

 

0:57:46

Quinten van Katwijk

 

35

Ecomare, Texel

 

estafette

 

1:00:31

Jan Zijm

 

50

Veteranen Texel, Den Burg

 

estafette

 

1:03:06

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolien Wegstapel

 

19

JACC-ass, Wageningen

 

estafette (gemengd)

1:06:07

Masja Klarenbeek

 

33

AV Phoenix, Utrecht

 

estafette

 

1:07:41

Liesbeth van Arnhem

 

46

Touch and Go, Groningen

 

estafette (gemengd)

1:10:01

Paola van Stralen

 

35

Loopgroep Hoorn 2

 

estafette

 

1:10:18

Hilly Jonk

 

52

Gank Vrom-AV Edam

 

estafette

 

1:12:34

Ranglijst Allertijden 9 edities

Texel all-time ranglijsten over de eerste 9 edities
1991-1993-1995-1997-1999-2001-2003-2005-2007 
Vergeleken met de vorige ranglijst zijn er in 2007 bijgekomen:
12 prestaties bij de vrouwen 60 km (< 6.00)
en maar 1 (!) bij de mannen 60 km (< 4.30),
en 1 bij de vrouwen 120 km plus 9 bij de mannen 120 km (< 12.00).
Martien Baars 

 

                 	Tijd   Jaar  Plaats

Vrouwen 60 km (< 6.00)

1 Birgit Lennartz (D) 4.35.57 1997 1
2 Letteke Broekman 4.57.35 1991 1
3 Plonie Scheringa 5.06.13 1997 2
4 Inez Jacquemart (B) 5.07.01 2003 1
5 Annette Voets 5.07.10 2007 1
6 Inez Jacquemart (B) 5.09.02 2005 1
7 Majet Spoelder 5.13.13 2007 2
8 Karin Schaaf (D) 5.18.31 1991 2
9 Ria Buiten 5.23.06 1997 3
10 Joke Keuning 5.24.34 2003 2
11 Bettina Reimers (D) 5.26.53 1995 1
12 Ria Buiten 5.28.29 1995 2
13 Letteke Broekman 5.28.59 1993 1
14 Majet Spoelder 5.30.22 2005 2
15 Ida Verduin-Boone 5.31.42 2003 3
16 Janet de Jonge 5.33.52 2007 3
17 Gerry Visser 5.36.04 2005 3
18 Hiltje Venema 5.36.56 2007 4
19 Prisca Vis 5.37.35 2001 1
20 Erna Homan 5.38.09 2003 4
21 Jacqueline Rabou 5.38.10 2005 4
22 Gieny Niejenhuis 5.38.50 2005 5
23 Nellie van der Made 5.39.10 2005 6
24 Ida Verduin-Boone 5.42.19 2005 7
25 Linda Valent 5.46.31 1999 1
26 Irene van Wijk 5.46.32 2005 8
27 Gerry Visser 5.46.54 2007 5
28 Irene van Wijk 5.47.21 2003 5
29 Jenni de Groot 5.47.39 2007 6
30 Karin van Eck 5.49.03 2007 7
31 Irene van Wijk 5.50.17 2001 2
32 Marianne Verwey 5.50.26 2007 8
33 Marie-Anne Vos-Ertel 5.51.19 2003 6
34 Ria van Stralen 5.52.28 2007 9
35 Margot Baars 5.53.10 2007 10
36 Nellie van der Made 5.53.27 2007 11
37 Lydia Doornbos 5.53.45 2005 9
38 Letteke Broekman 5.54.20 1995 3
39 Jenni de Groot 5.55.38 2005 10
40 Marga Lesterhuis 5.57.43 1999 2
41 Irene van Wijk 5.59.03 2007 12
42 Gerie Schilder 5.59.32 2003 7
43 Lies Heijnen 5.59.37 1999 3

Mannen 60 km (< 4.30)

1 Gerrit van Rotterdam 3.57.16 1995 1
2 Jan Vandendriessche (B) 3.57.35 1999 1
3 Aad Butter 3.58.32 1995 2
4 Marc Papanikitas (B) 3.59.17 2005 1
5 Aad Butter 4.01.14 1993 1
6 Veron Lust 4.01.24 2005 2
7 Aad Butter 4.01.41 1991 1
8 Wim Akkermans 4.02.52 1991 2
9 Veron Lust 4.05.47 1999 2
10 Thomas Lang (D) 4.06.51 1995 3
11 Edward de Ruiter 4.07.24 1997 1
12 Johan Huijgens 4.08.14 1993 2
13 Jan Vandendriessche (B) 4.09.20 1995 4
14 Karsten Sörensen (D) 4.09.39 1993 3
15 Jan van der Marel 4.09.49 2007 1
16 Veron Lust 4.10.46 2001 1
17 Edward de Ruiter 4.11.06 2001 2
18 Philip Verdonck (B) 4.11.24 2005 3
19 Veron Lust 4.12.32 2003 1
20 Bram Heikamp 4.12.40 1993 4
21 Wim Epskamp 4.13.21 1995 5
22 Rut Zoutman 4.15.40 1997 2
23 Edward de Ruiter 4.17.04 1993 5
24 Roel Keizer 4.17.19 1995 6
25 Roel Keizer 4.17.31 1993 6
26 Jan van Dijken 4.17.37 1997 3
27 Dirk Westerduin 4.17.38 1995 7
28 Joost Brouwer 4.17.44 1993 7
29 Jan Vandendriessche (B) 4.17.45 1993 8
30 Wim Epskamp 4.18.41 1993 9
31 Bernhard Schlegel (D) 4.18.42 2003 2
32 Jan van Dijken 4.19.21 1999 3
33 Ron Teunisse 4.19.47 1991 3
34 Rik Goethals (B) 4.20.21 1993 10
35 Jaap Vis 4.20.53 1997 4
36 Rut Zoutman 4.22.00 1993 11
37 Johan Huijgens 4.22.31 1995 8
38 Rut Zoutman 4.23.56 1995 9
39 Dirk Westerduin 4.24.51 1993 12
40 Peter de Jongh 4.25.00 1999 4
41 Heinz-Josef Schwarzmann (D) 4.25.33 1995 10
42 Roel Keizer 4.25.46 1997 5
43 Jaap Vis 4.26.09 1993 13
44 Joop Keizer 4.27.01 1991 4
45 Rut Zoutman 4.27.07 2001 3
46 Wim Lammers 4.28.09 1991 5
47 Erik van Zessen 4.28.22 1999 5
48 Jaap Vis 4.28.53 1995 11
49 Rinus Groen 4.30.00 1991 6

Tijd Jaar Plaats
Vrouwen 120 km (allen)

1 Anke Drescher (D) 10.55.44 1999 1
2 Anke Drescher (D) 10.59.58 1997 1
3 Elke Streicher (D) 11.33.40 2005 1
4 Ida Verduin-Boone 11.34.50 2007 1
5 Anke Drescher (D) 11.45.08 2005 2
6 Ria Buiten 12.18.37 2005 3
7 Lies Heijnen 12.46.11 2003 1
8 Ria Buiten 14.10.34 2001 1

Mannen 120 km (< 12.00)

1 Dirk Westerduin 9.23.30 1997 1
2 Wim-Bart Knol 9.44.43 2003 1
3 Wim Epskamp 9.46.22 1997 2
4 Ron Teunisse 9.47.38 1993 1
5 Paul Beckers (B) 9.49.48 2001 1
6 Ron Teunisse 9.52.38 1995 1
7 Wim-Bart Knol 9.53.48 2005 1
8 Guus Smit 10.01.16 1999 1
9 Wim Epskamp 10.01.36 2001 2
10 Wim Epskamp 10.02.44 2005 2
11 Edward de Ruiter 10.05.43 2007 1
12 Veron Lust 10.20.20 2007 2
13 Wim-Bart Knol 10.20.31 1995 2
14 Wim Epskamp 10.24.49 2007 3
15 André van der Zwan 10.25.37 1997 3
16 Roel Keizer 10.26.27 1999 2
17 Jochen Höschele (D) 10.27.12 2005 3
18 Valery Klement (D) 10.29.33 1995 3
19 Karl Graf (D) 10.31.08 2001 3
20 Jan Nabuurs 10.44.22 2003 2
21 Jan Nabuurs 10.45.51 2001 4
22 Geert Stynen (B) 10.47.20 2007 4
23 Karl Graf (D) 10.47.35 2005 4
24 Tom Keij 10.50.16 1993 2
25 Ron Teunisse 10.56.38 2005 5
26 Math Roberts 11.00.50 2007 5
27 Geert Stynen (B) 11.03.30 2005 6
28 Tom Hendriks 11.08.40 2003 3
29 Rut Zoutman 11.12.22 2007 6
30 Jan Knippenberg 11.18.50 1993 3
31 Fred Buining 11.22.25 2001 5
32 Guus Smit 11.27.40 1997 4
33 Carel Schrama 11.30.21 2007 7
34 Tom Hendriks 11.39.02 2005 7
35 Jan Nabuurs 11.40.18 2007 8
36 Mik Borsten 11.45.00 1999 3
37 André van der Zwan 11.45.27 2003 4
38 Rut Zoutman 11.48.17 2005 8
39 Valery Moskalenko 11.48.32 2001 6
40 Georg Weiss (D) 11.50.30 2005 9
41 Sjoerd Slaaf 11.50.55 2003 5
42 Wouter Hamelinck (B) 11:54:08 2007 9
43 Cor Westhuis 11.54.49 1995 4
44 Ronald Nickel (D) 11.56.31 2001 7
45 Ubel Dijk 11.57.53 1999 4

Tijd Jaar Plaats
Vrouwen 4 x 15 km (< 5.00)

1 AV Phoenix 4.27.24 2007 1
2 Olympus ’70 4.30.13 1993 1
3 SV Noordkop Atletiek 4.32.28 1995 1
4 SV Noordkop Atletiek 4.36.14 1993 2
5 Triathlon Texel 4.38.04 1997 1
6 Loopgroep Hoorn 4.42.02 2005 1
7 Haag Atletiek 4.43.14 1999 1
8 Haag Atletiek 4.44.10 2001 1
9 Gank Vrom (AV Edam) 4.45.31 2005 2
10 Loopgroep Hoorn 2 4.46.43 2007 2
11 SV Noordkop Atletiek 1 4.47.19 1991 1
12 Haag Atletiek 4.48.51 2003 1
13 Loopgroep Hoorn 1 4.49.46 2007 3
14 SV Noordkop Atletiek 4.51.08 1997 2
15 AV Gelre 4.53.24 1999 2
16 AV Rijnsoever 4.56.25 2001 2
17 SV Noordkop Atletiek 2 4.59.58 1991 2
18 AV Rijnsoever 4.59.58 2007 4

Mannen 4 x 15 km (< 4.01)

1 Gl. Atl. Wipperfürth (D) 3.31.37 1991 1
2 SV Noordkop Atletiek 3.36.06 1995 1
3 SV Noordkop Atletiek 3.36.22 1991 2
4 SV Noordkop Atletiek 3.37.54 1993 1
5 AV Rijnsoever 3.38.52 1991 3
6 VSB Runningteam 3.40.30 1997 1
7 Ramdrammers 3.40.42 1991 4
8 AV Veluwe 3.43.12 2005 1
9 CIKO ’66 3.43.26 2003 1
10 Running Team Kempen (B) 3.43.55 2003 2
11 Team Berg. Gladz (D) 3.44.26 1991 5
12 VSB Runningteam 3.44.42 1993 2
13 Mariniers Den Helder 3.44.53 1991 6
14 AV Startbaan 3.48.25 1993 3
15 AV Gelre 3.49.15 1997 2
16 VSB Runningteam 3.49.28 1995 2
17 AV Dokev 3.50.06 1991 7
18 AV Veluwe 3.52.22 2007 1
19 Running Team Kempen 2 (B) 3.52.39 2003 3
20 AV Rijnsoever 3.53.43 1999 1
21 AV Startbaan 3.55.02 1995 3
22 AV Rijnsoever 3.57.29 2005 2
23 Vlaanderen 2002 3.58.16 1999 2
24 Gelre Run2day 3.58.43 1999 3
25 LG Baunatal (D) 3.59.10 1995 4
26 SV Noordkop Atletiek 2 4.00.09 1991 8
27 Hotel ’t Jachthuis 4.00.22 1999 4
28 Goud Appeltje 4.00.51 1993 4
29 AV Rijnsoever 4.00.57 2001 1