Toelatingseisen voor de 120 van Texel 2024

Toelatingseisen voor de 120 van Texel 2024

Voor toelating tot De 120 van Texel op 24 maart 2024 dient men in de afgelopen 7 á 8 jaar (2016-2023) aan één van de volgende criteria voldaan te hebben:

a) een officiële 100 km-wedstrijd binnen de 9:30 uur;

b) een officiële 12-uurswedstrijd met 120 km of meer;

c) een officiële 24-uurswedstrijd met 200 km of meer;

d) een finish op de Spartathlon;

e) een finish in de Elfsteden Ultraloop 2018;

f) een finish binnen de tijdslimiet op De 120 van Texel van 2017, 2019 of 2022.

Lopers die al jaren geen goede 100 km meer hebben gelopen, maar wel trouw elke keer De 120 van Texel binnen de tijdslimiet volbrengen, hebben zich dus automatisch gekwalificeerd voor de 120 van 2024.

Meestal verwijzen we kortheidshalve naar het criterium “een 100 km binnen 9.30” waarbij men zonder discussie toegelaten wordt tot De 120 van Texel maar omdat in 2019 de tijdslimiet van 13 naar 13,5 uur ging (omdat de 60 km van 7 naar 7,5 uur ging, en de twee hoofdnummers zijn organisatorisch met elkaar verbonden), is het criterium in de praktijk wat opgerekt naar tussen 9.30 en 10.00, maar dan vindt er wel overleg plaats tussen de inschrijver en 120-coördinator Henri Thunnissen.

Lopers die nog gaan proberen aan een toelatingseis te voldoen, kunnen zich inschrijven voor de 120 km. Wanneer de poging onverhoopt mislukt, kan men zich over laten zetten naar de 60 km. Daarnaast is er een beperkt aantal wildcards beschikbaar voor de 120 km-inschrijvers, die formeel niet aan één van de toelatingseisen hebben voldaan. Onderbouwde wildcard-verzoeken kunnen gericht worden aan Henri Thunnissen (thun007 <> home.nl)

Naar verwachting zullen er zo’n 40 a 45 inschrijvingen voldoen aan de toelatingseisen en staan er dan circa 30 tot 40 lopers daadwerkelijk aan de start van De 120 van Texel.

 

Henri Thunnissen, wedstrijdleider van De 120 van Texel